Oslo Kooperativ i Monocle Magazine!

Oslo Kooperativ har fått flott omtale i Monocle magazine sin Oslo survey! Bladet kom i salg globalt 16. oktober og kommer ut i et opplag på 75 000 i hele 80 land. Monocle Magazine handler om kultur, design og internasjonal business. Vi i Kooperativet er stolte av å være inkludert som en av de positive tingene som blir fremhevet ved Oslo!

 

Screen Shot 2014-10-20 at 16.45.06

Screen Shot 2014-10-20 at 16.45.50