Bli medlem

For å bli medlem i Oslo Kooperativ, trykk på denne lenken, som tar deg til vårt medlems- og bestillingssystem driftet av registrermeg.no. For å bestille pose må man være registrert medlem og ha betalt medlemsavgiften.

 

http://registrermeg.no//ViewMembers/myMemberPage.aspx?ORG=126&ID=NEW