Fokhol Gård

fokhol-random-5

 

Fokhol Gård eies av Stiftelsen Fokhol Gård, som er en ideell og allmennyttig stiftelse. Fokhol ble overtatt fra Stange kommune i 1990 etter nesten 100 års kommunal eie. Hele eiendommen er lagt om til biologisk-dynamisk drift, som er en økologisk driftsform. Alle verdier som opparbeides tilfaller den allmennyttige stiftelsen til fremme av det ideelle formålet.

Fokhol Gård ligger i Stange vestbygd, 11 km sør for Hamar, i et fruktbart åkerbruksdistrikt på solsiden av Mjøsa. Med 1125 dekar dyrket jord (950da eget og resten leid), et stort gårdstun og en betydelig bygningsmasse, er Fokhol Gård blant de største økologisk drevne gårdene i landet.

Drifta er allsidig med melk- og kjøttproduksjon (34 kuer, og ungdyr), korn til mat og fôr, gras- og beitevekster, grønnsaker og poteter. Den traktorbaserte drifta suppleres av arbeidshester som brukes til spesielle oppgaver. Det drives utleie av lokaler til kurs- og møtevirksomhet i Hovedbygningen.

 

Gårdsutsalg, abbonementsordning og videreforedling
Poteter og grønnsaker selges direkte fra gården.
Grønnsaker selges også til diverse abonnementsordninger. Melken selges gjennom meierisamvirket TINE som økomelk. Dyra slaktes, foredles og selges av T. Brovold Kjøttforretning i Stange og gjennom Nortura.

Kontaktinformasjon

Fokhol Gård
Fokholgutua 216, 2335 Stange
Telefon: 62 57 19 79
Faks: 62 57 26 81
E-post: fokhol@fokhol.no

 

For mer informasjon om gården, gå inn på www.fokhol.no