Økologisk Spesialkorn

bønder-620x320

 

Økologisk Spesialkorn er eiet og drevet av biodynamiske og økologiske bønder. Vi satser på opprinnelige kornsorter som spelt, emmer, enkorn, svedjerug og landsorter av hvete.

Vi har eget mølleanlegg i Sigdal i Buskerud og er som første selskap i Norge godkjent som såkornprodusent for bevaringsverdige kornsorter.  Vi arbeider for at bønder og forbrukere skal få tilgang til og muligheten for å nyte et mangfold av klassiske kornsorter også i fremtiden.

Kornet kommer fra:
Evje Gård  v/Anders Næss, 3350 Prestfoss
Hov v/Ole og Ingrid Gulsvik, 3350 Prestfoss
Aschim Vestre  v/Kristin og Johan Swärd, 2760 Brandbu
Ramstad v/Guttorm Tovsrud, 3350 Prestfoss
Velstad v/Erlig Grøterud, 3350 Prestfoss
Setra v/Odd Hvila, 3355 Solumsmoen
Lie Nordre v/Halfdan Svalheim, 3618 Skollenborg
Grefstad</b> v/Marianne Vatnebryn, 3355 Solumsmoen
Hulbak v/Jan Hvila, 3350 Prestfoss
Båsum v/ Solveig og Oddvar Tonby, 3350 Prestfoss
Hovlandsmoen  v/Hans Ole Wærsted, 3350 Prestfoss

Kornarter  og sorter:

Våre dyrkere er Debio godkjente for økologisk produksjon.  Det betyr at ingen av dem benytter kjemiske sprøytemidler eller kunstgjødsel.  I tillegg legger vi vekt på at våre dyrkere har en langsiktig plan for å skape best mulige vilkår for sunn plantevekst og sikre fremtidig jordfruktbarhet. Økologisk spesialkorn selger mel av spesialkornsorter som enkorn, emmer, vår- og høstspelt samt svedjerug.

Kontakt: Daglig leder: Anders Næss Tlf: (+47) 95 75 97 65 E-mail: Anders.naess@online.no Url: Http://spesialkorn.no