Solli gård

 

Søskenparet Dan og Silje Hjorteseth kjøpte Solli gård i Stokke i Vestfold i 2004. Gården har vært drevet økologisk og biodynamisk i 30 år. Kjøtt og melkeproduksjon er økologisk og beitebasert på lokalt gress. Melkekuer av Jarlsbergfe og Aberdeen Angus kjøttfe får gårdens egendyrkede korn som kraftfor.

Kjøttet foredles på gårdens eget pølsemakeri, som også tar imot økologisk slakt for nedskjæring og foredling for lokale produsenter. I tillegg til kjøtt og melk har gården 15 villsauer, 25 høner og 8 mål med frukt og kjøkkenhage til eget bruk og for undervisning.

 

Solli gård tar i året imot rundt 1500 skoleelever, både fra offentlige skoler og Steinerskoler. Elevene får en innføring i hva som skjer på gården og lærer å melke.
 
For direkte kjøp fra gården ring Dan Hjorteseth: 992 97 414 eller epost: danhjorteseth@yahoo.com