Årsmøte

Kooperativets årsmøte 2017 fant sted 28. februar.

Sakspapirer for årsmøtet finner du her: Sakspapirer Årsmøte 2017
Kooperativets årsmelding for 2016 inkludert styrets årsberetning finner du her: Kooperativet Årsmelding 2016

Referat fra årsmøtet finner du her: Referat Årsmøte 2017
Styrets arbeidsplanen for 2017 som vedtatt på årsmøtet finner du her: Arbeidsplan Kooperativet 2017

 

Referat fra medlemsmøte 20. oktober 2016

Styret i Oslo Kooperativ inviterte til medlemsmøte for å diskutere hvordan vi kan skape mer engasjement og frivillig innsats fra medlemmene, og ta stilling til om vi kan drive Kooperativet videre i 2017. Referat fra medlemsmøte i Kooperativet 20.10

 

Her finner du informasjon fra tidligere år:

Referat ekstraordinært årsmøte 2016
Referat Årsmøte 2016
Kooperativet Årsmelding 2015
Referat Årsmøte 2015
Kooperativet Årsmelding 2014
Kooperativet Årsmelding 2013