Årsmøte

Kooperativets årsmøte 2018 vil finne sted 1. mars.

Sakspapirer årsmøte 2018

Referat fra årsmøtet 2018

Kooperativets årsmelding for 2016 inkludert styrets årsberetning finner du her: Årsmelding 2017

 

Referat fra medlemsmøte 20. oktober 2016

Styret i Oslo Kooperativ inviterte til medlemsmøte for å diskutere hvordan vi kan skape mer engasjement og frivillig innsats fra medlemmene, og ta stilling til om vi kan drive Kooperativet videre i 2017. Referat fra medlemsmøte i Kooperativet 20.10

 

Her finner du informasjon fra tidligere år:

Referat Årsmøte 2017
Sakspapirer Årsmøte 2017
Arbeidsplan Kooperativet 2017
Kooperativet Årsmelding 2016
Referat ekstraordinært årsmøte 2016
Referat Årsmøte 2016
Kooperativet Årsmelding 2015
Referat Årsmøte 2015
Kooperativet Årsmelding 2014
Kooperativet Årsmelding 2013