Årsmøte

Kooperativets årsmøte 2017 fant sted 28. februar.

Sakspapirer for årsmøtet finner du her: Sakspapirer Årsmøte 2017
Kooperativets årsmelding for 2016 inkludert styrets årsberetning finner du her: Kooperativet Årsmelding 2016

Referat fra årsmøtet finner du her: Referat Årsmøte 2017

 

Referat fra medlemsmøte 20. oktober 2016

Styret i Oslo Kooperativ inviterte til medlemsmøte for å diskutere hvordan vi kan skape mer engasjement og frivillig innsats fra medlemmene, og ta stilling til om vi kan drive Kooperativet videre i 2017. Referat fra medlemsmøte i Kooperativet 20.10

 

Ekstraordinært årsmøte i Kooperativet SA fant sted 18. august.

Styret innkalte til ekstraordinært årsmøte for å velge et eller flere nye styremedlemmer, da ett av de valgte styremedlemmene var blitt nødt til å trekke seg.

Referat fra ekstraordinært årsmøte finner du her: Ekstraordinært årsmøte 2016

Sakspapirene for møtet inkludert valgkomiteens innstilling finner du her: Sakspapirer ekstraordinært årsmøte 2016

 

Kooperativets ordinære årsmøte 2016 fant sted 5. april.

Kooperativets årsmelding for 2015 som inkluderer styrets årsberetning finner du her: Kooperativet Årsmelding 2015
Sakspapirer for årsmøtet finner du her: Sakspapirer Årsmøte 2016
Referatet fra årsmøtet finner du her: Referat Årsmøte 2016

 

Her finner du informasjon fra tidligere år:
Referat Årsmøte 2015
Kooperativet Årsmelding 2014
Kooperativet Årsmelding 2013