Ta en vakt

For å sette deg opp på en vakt, logg inn her.

TA EN VAKT

Kooperativet er en medlemseid og medlemsdrevet organisasjon. Det er derfor et krav at alle medlemmer må ta på seg minst én vakt i halvåret under utlevering på ditt lokale utleveringssted. Du melder deg på hvilke vakter du ønsker å bidra på idet du bestiller pose i vårt bestillingssystem. Idet du har skrevet deg opp er det i utgangspunktet ikke mulig å bytte vakt, men ved sykdom eller andre spørsmål henvend deg til kontakt@kooperativet.no. Ved forfall samme dag kontakt Andreas på telefon 97024454. Oppmøte for din vakt er alltid på din avdeling.

 

Utleveringssteder:
Avdeling Mathallen:
* Oppmøte på Torget på Mathallen. Pakkevakt A: 13:00-16:00, utleveringsvakt B: 16:00-19:30.

Avdeling Sentrum:
* Oppmøte i Vinterhagen på Sentralen, Øvre Slottsgate 3. Pakkevakt A: 13:00-16:00, utleveringsvakt B: 16:00-19:30.

 

Vaktalternativene du kan velge i Mathallen og Sentrum er:

A) Pakking. Pakkevakten går ut på å ta imot varene som er bestilt og deretter kontrollere, telle, veie og pakke disse i jutebagene til Kooperativet. En eller flere personer fra logistikkgruppa har ansvaret for å lede vakten og delegere arbeidsoppgaver. Ta gjerne på deg klær som tåler litt jord og røff behandling. 6 personer.

B) Utlevering. Under utleveringsvakten får du i oppgave å dele ut posene til de medlemmene som har bestilt pose den uka. Det føres en oversikt over utlevering i et skjema som ansvarspersoner fra logistikkgruppa har med seg. Rengjøring og rydding er også oppgaver som utleveringsvakten har. 3 personer.