Fullteikna inntil vidare

Les Mer

I skrivande stund tel Oslo Kooperativ 1000 medlemmar. Dei som meldar seg inn fra no av vil bli sett på venteliste. Vi vil nok auka medlemstalet etterkvart, men vi er avhengige av å både finne gode logistikkløysingar for utlevering, samt bønder som vil levere varer til oss.

kompost

Vi er framleis ute etter medlemmar som ønskjer å bidra i arbeidsgruppene, les meir om gruppene her og ta kontakt på kontakt@kooperativet.no om du er interessert. Ved å vere med i ei arbeidsgruppe kan du bidra i arbeidet med å utvikle og drifte Oslo Kooperativ.