Husk Oslo Kooperativs årsmøte 8. april!

Les Mer

 

Det er nå et år siden Kooperativet SA ble stiftet, og godt over et halvt år siden vi startet ordinær drift. Kooperativet er et samvirke som er medlemsdrevet og eid, det vil si at din stemme er viktig!

Årsmøtet er Kooperativets øverste organ og vårt viktigste årlige møte.

Sted: Forstanderskapsalen i Sparebankstiftelsens hus, Øvre Slottsgae 3
Tid:  Tirsdag 8.april klokka 1700-2000

 

Vi håper derfor våre medlemmer tar seg tid til å komme for å være med å forme det kommende året.


Sakliste:
Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2. Valg av møteleder
Sak 3. Valg av to til å skrive under protokollen
Sak 4. Årsmelding
Sak 5. Vedtektsendringer
Sak 6. Regnskap
Sak 7. Innkomne saker
Sak 8. Diskusjonstema
Sak 9. Valg:
– styreleder
– styremedlemmar
– valgkomite for neste år

Som medlem kan du spille inn forslag til saker du ønsker skal diskuteres eller forslag til vedtektsendringer. Dette må sendes inn til styret via kontakt@kooperativet.no senest to uker før årsmøtet, altså senest 25.3.

Vi sender ut en fullstendig saksliste til alle medlemmer senest en uke før årsmøte. Vil du lese mer om vedtekter og hvordan Oslo kooperativ fungerer se:
https://kooperativet.no/om-o-k/vedtekter-for-oslo-kooperativ/

Mvh
Styret i Kooperativet SA,
ved styreleder Alexandra Devik
Styremøte-Kooperativet-24feb2014