Kooperativet SA har engasjert Helene Austvoll som koordinator!

Les Mer

Kooperativet SA har engasjert Helene Austvoll som koordinator!Foto: Svein Gunnar Kjødehe

Styret så i høst behov for en koordinator i en 25% stilling som kunne løfte endel administrative oppgaver, for å sikre bedre flyt, god kommunikasjon internt og for å sørge for at alle arbeidgruppene fikk bedre muligheter for å konsentrere seg om sine spesifikke oppgaver. Styret sendte derfor ut en utlysning internt til alle medlemmene i arbeidsgruppene i Kooperativet SA 3. oktober 2014. Her fulgte en arbeidsbeskrivelse og ønskede kvalifikasjoner. Samt retningslinjer knyttet til arbeidstimer og lønn Kooperativet SA kunne tilby. Alle interesserte ble oppfordret til å søke ved å sende inn CV og et motivasjonsbrev til styreleder.

Helene har vært med i Kooperativet helt siden starten. Hun var med på det aller første møtet i januar 2013, og ble valgt som styremedlem på stiftelsesmøte i mars 2013. Hun ble videre gjenvalgt på årsmøtet i 2014. Ved siden av styrevervet har Helene vært svært aktiv og ledet mye av arbeidet i innkjøpsgruppen, samt at svært mange av de forskjellige oppgavene som har dukket opp er blitt løst av denne grepa dama.

Helene er engasjert, kunnskapsrik og nyter stor troverdighet hos bøndene, og internt i Kooperativet. Hun har siden startet ved flere anledninger representert Kooperativet utad mot presse, på foredrag og ovenfor andre interesserte forbrukere.

Vi ønsker Helene hjertelig velkommen som koordinator og håper og tror dette vil være et løft for Kooperativet i vårt videre arbeid. Helene kan nåes på kontakt@kooperativet.no