Oslo Kooperativ – hvordan fungerer det egentlig?

Les Mer

 

Kooperativet skilt

 

Oslo Kooperativ er et medlemseid og medlemsdrevet samvirke for direktesalg av lokale økologiske og biodynamiske produserte råvarer, med priser som gagner både bonden og medlemmene.

Per november 2014 kan du tilhøre Kooperativet avd.Mathallen, Sentrum eller Berle.

Du betaler 250 kroner årlig i kontingent for å være medlem. Når kontingenten er betalt får du mulighet til å bestille poser.

Kooperativet er ikke en vanlig butikk eller en kommersiell aktør, og hos oss er det i tillegg til maten du får også andre aspekter som er viktige. Verdien av å hjelpe en økobonde med en rettferdig pris, kunnskap om sesong og lokale matvarer, kunnskap om bærekraft og miljø og et sosialt fellesskap som arbeider sammen, er andre elementer som også ligger i vår enkle pose sammen med maten din.

 

Du lurer kanskje på:

Hvordan bestiller man pose?

Annenhver uke – med frist midnatt torsdag – kan du bestille en pose fylt med sesongens råvarer for 210 kroner hvor av 200 går til bonden. Innkjøpsgruppa lager og bestiller «Ukens pose» basert på bøndenes utvalg. Innholdet blir tilgjengelig i mandag i den uka utleveringen vil være.

 

Hvor mye må jeg bidra?

Du forplikter deg til å bidra på selve utleveringsdagene minimum2 ganger i året, eller å delta i en av våre fire arbeidsgrupper: Kommunikasjon, Innkjøp, Arrangement og Logistikk.

 

Hvem driver Kooperativet?

Kooperativet baseres på frivillighet. Ingen aktive medlemmer betyr ingen grønnsaker. Arbeidsgruppene bidrar mer med mer tid enn de som tar vanlige vakter. Kooperativet har et styre og en koordinator.

 

Hvem er de som leverer ut posene?

For at du skal få posen din stiller omtrent 15 medlemmer for å motta, pakke og levere ut posene. I tillegg har medlemmer av Logistikk gruppa et overordnet ansvar for å koordinere pakking og utlevering.

 

Hva skjer hvis jeg ikke henter posen?

Kooperativet lagrer ikke varer. Vi har verken fryselager eller folk til å administrere lagring og henting i andre tidsrom enn utleveringsdagen.

Du forhåndsbetaler posen. Dette skaper en sikkerhet for bonden for han eller hun får betalt for leveransen. Glemmer du å hente posen får bonden likevel pengene sine, men du mister grønsakene dine. Posene som ikke blir hentet blir gitt bort til organisasjoner, restauranter, arrangement eller initiativ som Kooperativet støtter.

 

Kan andre hente posen min?

Ja. Husk å ta med den tomme posen for å bytte i den fulle. Har du ikke pose må du legge varene over i egen sekk eller en annen pose.

 

Hvorfor stemmer ikke alltid Ukens pose med innholdet?

De fleste som pakker varene er helt nye og tross i gode instrukser hender det at det pakkes feil. En annen grunn kan være at bonden ikke leverer riktig vare og/ eller mengde, og vi ikke har fått vite om det tidsnok til å rette opp Ukens pose på nett. Men vi sikrer så godt vi kan at det alltid skal være varer til en verdi av 200 kr, selv om noen varer kan være annerledes enn de annonserte.

 

Hvorfor er innholdet mellom posene og avdelingene noen ganger forskjellige?

Noen bønder er små og andre store. Hvis en bonde for eksempel har 350 gresskar igjen på slutten av sesongen og vi har 700 posebestillinger kan vi for eksempel fylle halvparten med gresskar og den andre halvparten med hodekål. Ulike poser på de ulike avdelingene kan også skje fordi transportmulighetene fra bøndene gjør det enklere å dele opp leveransene.

 

Les mer om våre avdelinger, om arbeidsgruppene,gårdene, oppskrifter og nyheter på www.kooperativet.no. Har du spørsmål skriv til kontakt@kooperativet.no