Vil du være med og drive Kooperativet? Bli med i en arbeidsgruppe!

Les Mer

 

Oslo Kooperativ er organisert i arbeidsgrupper

Den daglige driften av Oslo Kooperativ er organisert i arbeidsgrupper. Flere av arbeidsgruppene trenger nå flere medlemmer.

Medlemmene i arbeidsgruppene tar seg av oppgaver som å planlegge og bestille ukens pose, kjøttpose og meieripose, koordinere utleveringen av poser, skrive nyhetsbrev, formidle siste nytt om Kooperativet og arrangere sosiale tilstelninger, foredrag og kurs.

De ulike arbeidsgruppene tar avgjørelser i fellesskap i saker relatert til sitt arbeidsområde. Arbeidsgruppene er dermed med på å utvikle Kooperativet og påvirke hvilken retning organisasjonen går i. Avgjørelsene er basert på konsensus i gruppa, noen ganger i samarbeid med styret. Det innebærer at vi arbeider med aktuelle problemstillinger til vi har kommet frem til en løsning i fellesskap. Det betyr ikke at alle skal være enige, men at vi finner en løsing som kan fungere for alle.

Det tar litt mer tid å være med i en arbeidsgruppe enn å å ta vakter med utlevering og pakking av poser. Derfor er det ikke forventet at du tar vakter i tillegg til å være med i en arbeidsgruppe – selv om du selvfølgelig kan hvis du har lyst!

Flere av arbeidsgruppene har nå behov for flere medlemmer. Ta direkte kontakt med arbeidsgruppen du er interessert i å være med i!

Kommunikasjonsgruppa trenger flere folk som vil være med å skrive korte artikler og intervjuer med Kooperativets bønder og medlemmer, og andre tekster til Kooperativets nettsider. Skriv til kommunikasjon@kooperativet.no

Logistikkgruppa har behov for flere som har mulighet til å ta ansvarsvakt for pakking av posene. De har særlig behov for folk som kan stille opp på dagtid de torsdagene det er utlevering. Skriv til logistikk@kooperativet.no

Arrangementsgruppa trenger folk som kan ta ansvar for planlegging og gjennomføring av ett eller flere Kooperativet-arrangement, som middager, kurs og gårdsbesøk. Send en mail til arrangement@kooperativet.no

Vi gleder oss til å høre fra deg!