Rapport fra årsmøtet

Les Mer

Rapport fra årsmøtet i Kooperativet 2015 Tekst: Bergitte Lowzow Foto: Svein Gunnar Kjøde

Tirsdag 17. mars var det årsmøte for Kooperativet på loftet i avdeling sentrum.

Etter registrering kunne man forsyne seg av arrangementsgruppens herlige matbiter før møtet startet.

Styreleder Alexandra Devik ønsket velkommen og orienterte om 2014, vårt første fullstendige driftsår.

Årsmelding, regnskap og budsjett ble presentert av styret. Årsmøtet vedtok foreslåtte vedtektsendringer, før styre og valgkomité for 2015 ble valgt ved akklamasjon. Det nye styret består av Alexandra Devik, Helene Austvoll, Mads Pålsrud, Kristoffer Westad, Andreas Færøvig Olsen og Cathrine Røsseland. Thale Lindstad ble valgt som varamedlem.

Rapport fra årsmøtet i Kooperativet 2015 2 Styret i Oslo Kooperativ, minus to nyvalgte styremedlemmer.