Vil du jobbe med kommunikasjon?

Les Mer

Vi søker deg som vil være med i Kooperativet sin kommunikasjonsgruppe. Liker du å være kreativ, skrive, ta bilder, filme, gjøre undersøkelser og analyse, utvikle web, sosiale medier eller har andre ting du liker å gjøre? Vi hører gjerne fra deg.

Som deltager bidrar du med en eller flere aktiviteter og samarbeider med de andre i gruppa. Hvilke aktiviteter, og hvor mye du gjør avtales nærmere. Dette er en fin mulighet som gir verdifull erfaring, og du blir kjent med andre medlemmer.

Interessert? Kotakt oss på e-post: kommunikasjon@kooperativet.no

Kommunikasjonsgruppa i Kooperativet jobber med intern og ekstern informasjon og sørger for innhold på nettsiden, i nyhetsbrevet og i sosiale medier. Det omfatter regelmessig informasjon til medlemmene om medlemskapet, poseutdelingene og varene. Samt jobbe med omdømme og profilering i det offentlige rom, og nå ut til nye potensielle medlemmer.