Nytt styre

Les Mer

Det nye styret består av seks medlemmer. De har variert bakgrunn og kompetanse som til sammen gir et godt grunnlag for å ivareta og drive Oslo Kooperativ videre. 

Frøydis F. Skattum. Styreleder.
Byjente og bondejente med engasjement for bærekraft i praksis. Har en master i ledelse og kommunikasjon, jobber som rådgiver i Oslobygg. Har lyst å være med å sikre og videreutvikle et sterkt og godt Kooperativet for våre medlemmer. Gode produkter og kommunikasjon står sentralt.

Ylva Marie Longva
Nylig flytta til Oslo og nytt medlem av Kooperativet. Utdannelse i bærekraftig utvikling og internasjonale relasjoner, jobber med sertifisering av bærekraftig villfanget sjømat, men er vel så opptatt av grønnsaker. Ønsker å bidra til å øke medlemstallene så flere kan nyte godt av tilbudet.

Ricardo Simian
Kom nylig til Norge for et PhD-studium i design. Master i kulturmanagement og musikk med livslang erfaring med frivillig arbeid og internasjonale organisasjoner. Ønsker å bidra til Kooperativet gjennom et internasjonalt perspektiv og et partnerskap med AHO.

Clara Timpe
Master i psykologi og jobber innenfor forskningsadministrasjon. Som medlem i styret representerer hun innkjøpsgruppa i Kooperativet. Hun ønsker å bidra til å sikre gode, kortreiste grønnsaker til våre medlemmer.

Marie Storli
Samfunnsøkonom som brenner for god mat og økologisk landbruk. Liker å dyrke litt selv, kjøpe kvalitetsmat og vite at bonden får betalt for jobben. Har vært medlem siden hun flyttet til Oslo for ti år siden. Ønsker å bidra til at flere ser verdien i Kooperativet, så flere kan få kortreiste grønnsaker.

Amalie Erfjord
Lærer, og veldig engasjert i arbeid for bærekraftige og rettferdig matsystemer. Hun er nytt medlem i Kooperativet, og ønsker å bidra til at enda flere får høre om Kooperativet, og mulighet til å kjøpe god lokal og økologisk mat.

For innspill og spørsmål til styret kontakt: kontakt@kooperativet.no

Om styret
Styret er Oslo Kooperativs samlende og koordinerende organ. Styret består av medlemmer, og arbeider overordnet med å holde Oslo Kooperativ på rett kurs og sikre driften. Informasjonsarbeid, koordinering og beslutningstaking er styret sine primære arbeidsområder, i tillegg til å ta seg av formaliteter, årsmøter og medlemsmøter.