Alm Østre

Gården Alm Østre har en lang historie. I 1967 tok den unge Trygve Sund over gården fra sin onkel. Et par år senere, sammen med sin kone Erna, omstilte han gården fra konvensjonell dyrkning til biodynamisk-økologisk gårdsdrift. Gjennom 40 år drev de gården og bygget opp et sted som i årenes løp har tiltrukket seg utallige unge mennesker fra hele verden. Alle som kom opplevde å bli del i et prosjekt som handlet om biodynamisk jordbruk og sosialt fellesskap.

I 2010 skrev Trygve og Erna sammen med sine barn gården over til Stiftelsen Alm Østre, før Trygves død høsten samme år etter lengre tids sykdom.

Alm Østre ligger fruktbart til, direkte ved Stange kirke, bare noen få kilometer fra Mjøsa. Gården drives idag av et ansvarlig fellesskap med 4 deltakare (Alm Østre ANS), sammen med 5 – 10 praktikanter og frivillige. Gårdsarealet strekker seg ut over 540 dekar jord som omfatter 280 dekar gress og beite, 180 dekar av korn og 60 dekar av grønnsaker. Videre produseres det melk, kjøtt og egg. Om sommeren holdes det også noen griser og lam til glede for gårdsbeboerne, kunder og andre besøkende.

Arbeidet på gården utføres utifra en felleskapstankegang; de jobber sammen og har to fellesmåltider som i størst mulig grad tilberedes av deres egne råvarer og produkter. De fleste av gårdens praktikanter og frivillige, samt en fast medarbeider, har sine rom i våningshuset, gårdens eldste bygning fra 1732.

På Alm Østre dyrkes det rundt 35 forskjellige sorter biodynamiske grønnsaker som selges blant annet i ukentlige grønnsakskasser, levert på døren, og i gårdsbutikken.