Bergsmyrene Gård

Finn Dale Iversen og Evelyn Romer Iversen driv den biodynamiske garden Bergsmyrene Gård i Kana.  Dei har ein stor grønsaksproduksjon, og sel alt dei produserer lokalt, både direkte frå garden og også noko utkøyring.

Kontaktinfo: Finn Dale Iversen, Bergsmyrene, 3483 Kana.
Tlf: +47 909 88 350 E-post: finndale@online.no.

For meir informasjon om garden, klikk på gardspresentasjonen under, som vart publisert i Herba 3/2011.

Bergsmyrene Gård