Virgenes Gard

Virgenes er i dag et 5. generasjons gårdbruk, men aktiviteten på gården stammer faktisk helt tilbake til jernalderen. Dette kan bevises ved at det finnes en grav i området der det er funnet rester fra nettopp denne perioden.

Gården ligger i Hvarnes i Lågendalen, 3 mil fra Larvik mot Kongsberg. Virgenes ligger flott til der Numedalslågen setter sitt preg og omkranser gården.

Lågen er ikke bare en vannressurs for grønnsakene, men gir muligheter for gode naturopplevelser. Numedalslågen er godt kjent som en av Norges beste lakseelver. Dette gir muligheter for populært laksefiske, samtidig som man ofte kan observere bever langs elva.

 

Hva dyrker vi?
På gården dyrkes det korn og poteter der sandjorda i området er spesielt gunstig for plantene og for produksjonen.

Vår gård drives med 100% økologisk jordbruk. Som forvaltere av naturen synes vi det er viktig å produsere så naturlig som mulig. Derfor satser vi økologisk. Dette gagner både oss og naturen. Ved å bruke naturlige gjøslingsmetoder og ved å unngå å bruke farlige sprøytemidler, skjermer vi naturen for unødvendige belastninger. Samtidig bevarer vi flere næringsstoffer og unngår giftige stoffer i maten vår.

Gårdsutsalg

På gården tilbyr vi også gårdsutsalg av poteter (i sesongen) og egg fra lykkelige økologiske høner. Hønene går ute på eng hele sommeren blant grisene i egen innhegning, dette gir fantastiske egg fra lykkelige høner. Grisene holder rovdyr borte.

Sommeren 2008 begynte vi med produksjon av økologisk frilandsgris for Grøstadgris. Dette er nå vår hovednæring på gården. Dette er gris som får bevege seg fritt ute, og de har selvfølgelig hus de kan gå inn i dersom de skulle ønske det. For oss er dyrevelferd svært viktig!

Andelslandbruk

Virgenes gård er også en andelsgård. Kjernen i ordningen er at forbrukere kjøper andeler av gårdens produksjon, for ett år av gangen, og deler derved risikoen for årsvariasjoner i avlingene. På mange måter er du din egen bonde. Tanken er god kvalitet på råvarer, lokalt dyrket og ikke minst optimal dyrevellferd hos husdyra. Man skal ha en tilhørighet til sin mat. Lite jåleri, kun ekte mat. Les om prinsippene på www.andelslandbruk.no