Kalender for utleveringer og bestillingsfrist i 2024

  • Alle varer må forhåndsbestilles via nettbutikken to uker før utlevering.
  • Utlevering er torsdag annenhver uke partallsuker. Hver uke i august og september. Juli er sommerferie og ingen utlevering.

Du kan abonnere på denne kalenderen på iPhone, Android og PC. Se instruksjon på View Teamup in Other Calendars og bruk lenken https://ics.teamup.com/feed/kshhtax3y2n4esq8w2/10165379.ics.