Kontakt og hentesteder

Kooperativet har to avdelinger

  • Avd. Mathallen, Vulkan 5, 0178 Oslo. Vi har utlevering annenhver torsdag (partallsuker) mellom klokka 1630-1830.
  • Avd. Sentrum, ByKuben, Myntgata 2, 0151 Oslo. Vi har utlevering annenhver torsdag (partallsuker) mellom klokka 1630-1830.

Ta kontakt med oss i Oslo Kooperativ om du har spørsmål eller innspill. Koordinator Peter Møller jobber i en 15% administrativ stilling og kan nås på kontakt@kooperativet.no

Andre Kooperativer:
Ås Kooperativ
Halden Kooperativ
Trondheim Kooperativ
Vestfold Kooperativ

Ønsker du å komme i direkte kontakt med en av arbeidsgruppene?

Kommunikasjonsgruppa: kommunikasjon@kooperativet.no
Arrangementsgruppa: arrangement@kooperativet.no
Logistikkgruppa: logistikk@kooperativet.no
Innkjøpsgruppa: innkjop@kooperativet.no
Kjøtt- og meierigruppa: kjottogmeieri@kooperativet.no