Om oss

Organisasjonen Kooperativet

Oslo Kooperativ er et medlemseid og medlemsdrevet samvirke for direktesalg av lokale økologiske og biodynamiske produserte råvarer, med priser som gagner både bonden og medlemmene. Som medlem forplikter du deg til å bidra enten med pakking av poser, i arbeidsgruppene eller på en annen måte. Under finner du en beskrivelse av hvordan organisasjonen er bygget opp:

Årsmøte og medlemsmøte
Styret
Arbeidsgrupper — Innkjøp, Kjøtt og meieri, Kommunikasjon, Logistikk og Arrangement

Styret

Styret er Oslo Kooperativs samlende og koordinerende organ. Styret består av aktive medlemmer fra de enkelte arbeidsgruppene, og arbeider overordnet med å holde Oslo Kooperativ på rett kurs og sikre driften. Informasjonsarbeid, koordinering og beslutningstaking er styret sine primære arbeidsområder, i tillegg til:

  • Formaliteter (Brønnøysundregistrene, Cultura Bank, Mattilsynet)
  • Årsmøter og medlemsmøter
  • Kontakt med og oppfølging av nye Kooperativer

Fra 2021 består Kooperativets styre av Amanda Perri, Fabio Zeiser, Peter Møller, Sonja Kistenich, Thomas Bassetto og Vilde Lavoll.

Arbeidsgruppene

Den daglige driften av Oslo Kooperativ er organisert i fem arbeidsgrupper med ulike ansvarsområder: Innkjøp, Kommunikasjon, Kjøtt og meieri, Logistikk og Arrangement. Som medlem av en arbeidsgruppe vil du legge inn mer arbeid hver måned enn en vanlig vakt, og det forventes derfor ikke at du tar vakter i tillegg til å være aktiv i en arbeidsgruppe.

Koordinator

Fra og med november 2014 har Kooperativet ansatt en koordinator i en 15 prosent stilling. Koordinatoren er sentral i administrasjon, koordinering og utviklingen av Kooperativets virksomhet i nært samarbeid med styret og i tråd med Kooperativets prinsipper og vedtekter.

Hvem tar hvilke avgjørelser i Oslo Kooperativ?

De ulike arbeidsgruppene tar avgjørelser basert på konsensus. Det innebærer at vi arbeider med aktuelle problemstillinger til vi har kommet frem til en løsning i fellesskap. Det betyr ikke at alle skal være enige, men å finne en løsing som kan fungere for alle.

I flowchartet under vil du få en nærmere oversikt over på hvilke møter vi tar avgjørelser, hvor du kan henvende deg hvis du har en idé, bekymring eller forslag til hvordan Kooperativet kan bli enda bedre.

 

Gruppe/Møte Type beslutning Møtefrekvens
Styremøte Generell drift, planlegging av årsmøtet og andre formaliteter. Månedlig
Arbeidsgruppemøte Planlegger og tar avgjørelser som angår den daglige driften av Oslo Kooperativ og den respektive arbeidsgruppas ansvarsområde. Ofte. Avtales gruppene i mellom
Debattmøte Innkalles etter behov for å ta verdimessige og prinsipielle beslutninger. For alle medlemmer av Oslo Kooperativ. Etter behov
Årsmøte / Medlemsmøte Status over Oslo Kooperativs utvikling i det foregående år, valg av tillitsposter, vedtektsendringer og andre innkomne saker. Ved ekstraordinære beslutninger som må tas raskt innkalles til ekstraordinært årsmøte. Alle større avgjørelser vedrørende driften og utviklingen av Kooperativet blir tatt på de to årlige medlemsmøtene (hvorav årsmøtet teller som ett). Alle medlemmene innkalles til medlemsmøtene via informasjon på hjemmesiden, epost og sosiale medier. Én gang årlig innen slutten av april