10 grunnprinsipper

Vårt utvalg av matvarer skal være:

1 – Dyrket og produsert etter økologiske/biodynamiske prinsipper

Alle varene vi formidler er dyrket etter økologiske og/eller biodynamiske prinsipper. Det innebærer alle dyrkningsformer som ikke utpiner jorden eller øker mengden av kunstige kjemikalier, kunstgjødsel eller sprøytemidler i vår jord og vårt miljø. Dyrkningsformene vi støtter bygger på ønsket om et sunt og bærekraftig landbruk, friskt vann, biologisk mangfold og dyrevelferd.

2 – Dyrket så lokalt som praktisk mulig

Avstanden fra jord til bord har avgjørende betydning for matvarens friskhet, smak og ernæringsmessige verdi. Jo kortere avstand mellom hvor grønnsaker dyrkes og hvor de spises, desto større er den miljømessige gevinst. Ved å støtte lokal produksjon av matvarer støtter vi også bevaring av kunnskap og kultur som er særegen for produksjon av matvarer i vårt lokale klima.

3 – Sesongbasert

Vårt matvaretilbud bestemmes av årstidene.

Våre matvarer skal distribueres på en måte som:

4 – Støtter rettferdig og direkte handel

Mange bønder og matprodusenter blir hardt presset på pris og dermed på deres inntekt. Dette medfører negative sosiale og miljømessige konsekvenser både lokalt og globalt.

Vi sikrer at det er færrest mulig ledd mellom Oslo Kooperativ og produsentene ved å skape direkte personlige kontakter.

5 – Er miljøvennlig

Vi minsker vårt CO2-fotspor ved å bruke ressurser med omtanke; vi reduserer matsvinn, gjenbruker og bruker miljøvennlige materialer.

6 – Formidler og fremmer kunnskap om matvarer og økologi/biodynamikk

Vi gjør Oslos borgere mer bevisste på hvordan matvarene de spiser når frem til deres middagsbord. Vi mener at økt kunnskap om bærekraftig matproduksjon i befolkningen vil ikke bare øke støtten til Oslo Kooperativ men også føre til økt bevissthet til å ta riktige bærekraftige valg for framtiden. En viktig del er også å dele vår kunnskap om å drive Oslo Kooperativ for å inspirere andre byer og felleskap til å starte lignende initiativer.

7 – Er økonomisk bærekraftig og uavhengig

For at Oslo Kooperativ skal ha de beste muligheter for å vokse og bli en del av en bærekraftig fremtid, må vi være i stand til å eksistere uten ekstern støtte. Vi blir dermed mindre sårbare for skiftende prioriteringer fra offentlige og private instanser. Dette betyr at vi alltid dekker våre driftsutgifter gjennom medlemskontingent, egne inntekter og frivillig arbeidskraft.

8 – Er transparent og fremmer tillit i alle produksjons- og distribusjonsledd

Vi er åpne og ærlige rundt alle våre finansielle transaksjoner og de valg vi gjør i forhold til vårt tilbud. Dette gjelder både i forhold til produsentene som leverer matvarer, alle medlemmer og til hvordan vi bruker vårt overskudd.

9 – Er nært og tilgjengelig

Vi arbeider for at økologiske og biodynamiske matvarer ikke skal være en gourmetluksus, men en fast og naturlig del av vår hverdag. Derfor skal Oslo Kooperativ være nært og tilgjengelig for våre medlemmer – også prismessig! Vi vil gjøre økologiske og biodynamiske landbruksvarer tilgjengelig til en rettferdig pris, for både medlemmer og bonden, og vil alltid prioritere kvalitet og bærekraftighet framfor pris.

10 – Drives av et lokalt arbeidende fellesskap

Oslo Kooperativ skal inneholde og oppmuntre til mer enn bare å levere bærekraftige matvarer. Vi arbeider for at kooperativet skal være en plattform hvor medlemmene kan samarbeide om positive tiltak med utgangspunkt i sitt nærområde. En slik plattform kan gjøre det mulig for medlemmer å organisere seg rundt felles behov, mål og interesser og få det lokale nærområdet og fellesskapet til å blomstre.