Arbeidsgruppene

Ønsker du å engasjere deg i de ulike delene av Kooperativets drift er du velkommen til å delta i en arbeidsgruppe. Medlemmer i arbeidsgruppene forplikter seg til å delta i minst et år med regelmessig aktivitet. Organisering og fordeling av arbeidsoppgavene styres i høy grad av gruppen selv. Ta kontakt direkte med gruppen hvis du er interessert i å bidra. Som medlem av en arbeidsgruppe trenger du ikke ta standard vakter.


Arrangement
arrangement@kooperativet.no
Arrangementsgruppa har ansvar for å planlegge ulike aktiviteter som sosiale sammenkomster, kurs, fester og gårdsturer. Disse skal bidra til å styrke tilhørighet og felleskap i Kooperativet, spre kunnskap, og øke bevissthet om organisasjonen, våre varer og verdier. Medlemmer i gruppen deltar aktivt i å planlegge gruppens aktivitet basert på budsjettet og prioriteringene som blir satt av årsmøtet. Gruppen har ikke jevnlige møter men treffes ved behov. Medlemmer forplikter seg til å bidra aktivt til tilrettelegging for og gjennomføring av minst et arrangement i løpet av året.


Innkjøp
innkjop@kooperativet.no
Innkjøpsgruppen holder løpende kontakt med bøndene og samler informasjon om hvilke varer er tilgjengelig. De avtaler prisen på varene, setter sammen ukens pose og planlegger varesortimentet i Kooperativet. Det er innkjøpsgruppen som sørger for kvalitet og variasjon i ukens pose og et godt samarbeid med våre leverandører. Alle medlemmene i gruppa er kontaktpersonen for en eller flere bønder og har overordnet ansvar for bestilling av varer ca. en gang hver tredje måned. Gruppen har også en koordinator som sørger for god arbeidsflyt. Denne rollen byttes på innad i gruppen med jevne mellomrom.


Kjøtt og meieri
kjottogmeieri@kooperativet.no
Kjøtt- og meierigruppa jobber med kjøtt og meieritilbudet til Kooperativet – henholdsvis kjøttposen og meieriposen. De har tett kontakt med de gårdene som leverer produkter til disse posene om sortiment og pris, og jobber med gode, trygge og effektive løsninger for levering og kjøling. De som er med i gruppa er kontaktperson for en eller flere gårder, og disse har også telefonvakt når det er deres bonde som skal levere. Kjøtt- og meierigruppa samarbeider i dag med fire gårder. De møtes ca. en gang hver sjette uke, for å prate og jobbe med kjøtt og meieri, og ta en pils eller kopp te på Vespa og Humla. Innimellom hender det også at de tar en tur til en av gårdene.


Kommunikasjon
kommunikasjon@kooperativet.no
Kommunikasjonsgruppa arbeider med intern og ekstern informasjon og sørger for innhold på nettsiden, i nyhetsbrevet og i sosiale medier. Kommunikasjonsgruppa formidler regelmessig til medlemmene den informasjonen de har bruk for om medlemskapet, organisasjonen, poseutdelingene og varene, og legger til rette for kompetansebygging og kunnskapsdeling mellom medlemmene. De jobber også med Kooperativets omdømme og profilering i det offentlige rom. Medlemmer i gruppen forplikter seg til å bidra med minst tre konkrete oppdrag hvert halvår. Medlemmene kommer med ideer for disse selv men noen eksempler kan være å dra på en utlevering og produsere miniintervjuer eller foto, dokumentere en gårdstur/kurs/fest, ta en ansvarsvakt på sosiale medier eller lage intervju med en av bøndene våre.


Utlevering
logistikk@kooperativet.no
Utleveringsgruppa har ansvar for alt det praktiske rundt utlevering av poser. På hver utleveringsdag har vi utleveringsansvarlige tilstede på alle avdelingene for å koordinere aktiviteten. De har oversikt over rutinene knyttet til levering, pakking, henting, temperaturmåling, rydding, lagerhold og alt annet som skal til for å få varene ut til medlemmene. De videreformidler informasjon, fordeler oppgaver, koordinerer med utleveringsstedet, følger opp leveransene, og svarer på spørsmål. I etterkant deler de viktige tilbakemeldinger med de andre gruppene. I tillegg jobber gruppen med å utvikle og vedlikeholde rutiner for drift. Hvert medlem i Utleveringsgruppa forplikter seg til å ta én ansvarsvakt annenhver måned etter fullført opplæring. Gruppemøter arrangeres ca. annenhver måned.