Arbeidsgruppene

Ønsker du å engasjere deg i Kooperativets drift er du velkommen til å delta i en arbeidsgruppe. Vi trenger ulik kompetanse, og ikke minst engasjement! Tilbake får du mye erfaring og sosial hygge, og ditt bidrag har stor betydning for at Kooperativets kan leve videre. Organisering og fordeling av oppgaver styres i stor grad av gruppen selv. Ta kontakt direkte med gruppen hvis du er interessert i å bidra. Som medlem av en arbeidsgruppe trenger du ikke ta vakter.


Arrangement
arrangement@kooperativet.no
Arrangementsgruppen har ansvar for ulike aktiviteter som kurs, fester og gårdsbesøk. Det skal bidra til sosialt felleskap, kunnskap og inspirasjon. Medlemmene i gruppen planlegger aktiviteter basert på budsjett og prioriteringer besluttet på årsmøtet.


Innkjøp
innkjop@kooperativet.no
Innkjøpsgruppen holder løpende kontakt med bøndene, setter sammen ukens pose og planlegger varesortimentet i Kooperativet. Gruppen sørger for kvalitet og variasjon i råvarene og et godt samarbeid med våre leverandører. Alle medlemmene i gruppa er kontaktpersonen for en eller flere bønder og har overordnet ansvar for bestilling av varer ca. en gang hver tredje måned. Gruppen har også en koordinator som sørger for god arbeidsflyt. Denne rollen byttes på innad i gruppen med jevne mellomrom.

Kommunikasjon
kommunikasjon@kooperativet.no
Kommunikasjonsgruppen arbeider med intern og ekstern kommunikasjon. Det omfatter informasjon til våre medlemmer, samt profilering for å nå nye medlemsgrupper. Innhold på nettsider, sosiale medier og nyhetsbrev er blant noen av oppgavene. Liker du å være kreativ, skrive, ta bilder, filme, gjøre undersøkelser og analyse, utvikle web, sosiale medier eller er det andre ting du liker å gjøre? Vi hører gjerne fra deg.


Utlevering
logistikk@kooperativet.no
Utleveringsgruppen har ansvar for alt det praktiske rundt utlevering av poser. På utleveringsdag har vi utleveringsansvarlige tilstede for å koordinere. Gruppen har oversikt over rutiner for levering, pakking, henting, temperaturmåling, rydding, lagerhold og alt annet som skal til for å få varene ut til medlemmene. De videreformidler informasjon, fordeler oppgaver, koordinerer med utleveringsstedet, følger opp leveransene, og svarer på spørsmål. I etterkant deler de viktige tilbakemeldinger med de andre gruppene. I tillegg jobber gruppen med å utvikle og vedlikeholde rutiner for drift. Hvert medlem i gruppen tar en ansvarsvakt annenhver måned etter fullført opplæring. Gruppemøter arrangeres ca. annenhver måned.