Arbeidsgruppene

Ønsker du å engasjere deg i Kooperativets drift er du velkommen til å delta i en arbeidsgruppe. Du får verdifull erfaring, det er sosalt og ditt bidrag har stor betydning for bonden, medlemmer og Kooperativets utvikling. Organisering og fordeling av oppgaver styres i stor grad av gruppen selv. Som medlem av en arbeidsgruppe trenger du ikke ta vakter i tillegg. Kontakt gjerne gruppen om du vil vite mer eller delta!


Arrangement
e-post: arrangement@kooperativet.no
Arrangementsgruppen har ansvar for ulike aktiviteter som kurs, fester og gårdsbesøk. Gruppen skal bidra til sosialt felleskap, kunnskap og inspirasjon. Vi hører gjerne fra deg hvis du har forslag og ideer til arrangementer. 


Innkjøp
e-post: innkjop@kooperativet.no
Innkjøpsgruppen holder løpende kontakt med bøndene, setter sammen ukens pose og planlegger varesortimentet i Kooperativet. Gruppen sørger for kvalitet og variasjon i råvarene og et godt samarbeid med våre leverandører. Alle medlemmene i gruppa er kontaktpersonen for en eller flere bønder og har overordnet ansvar for bestilling av varer ca. en gang hver tredje måned. Gruppen har også en koordinator som sørger for god arbeidsflyt. Denne rollen byttes på innad i gruppen med jevne mellomrom. 

Kommunikasjon
e-post: kommunikasjon@kooperativet.no
Kommunikasjonsgruppen arbeider med intern og ekstern kommunikasjon. Det omfatter informasjon til våre medlemmer, samt profilering for å nå nye medlemmer. Innhold på nettsider, sosiale medier og nyhetsbrev er blant noen av oppgavene. Liker du å være kreativ, skrive, ta bilder, filme, gjøre undersøkelser og analyse, utvikle web, sosiale medier? Vi hører gjerne fra deg.


Utlevering
e-post: logistikk@kooperativet.no
Utleveringsgruppen har ansvar for alt det praktiske rundt utlevering av poser. På utleveringsdag har vi utleveringsansvarlige tilstede for å koordinere. Gruppen har oversikt over rutiner for levering, pakking, henting, temperaturmåling, rydding, lagerhold og alt annet som skal til for å få varene ut til medlemmene. De videreformidler informasjon, fordeler oppgaver, koordinerer med utleveringsstedet, følger opp leveransene, og svarer på spørsmål. I tillegg jobber gruppen med å utvikle og vedlikeholde rutiner for drift. Hvert medlem i gruppen tar en ansvarsvakt annenhver måned etter fullført opplæring.