Arbeidsgruppene

Visste du at det er medlemmer som drifter Kooperativet? Bli med i en av arbeidsgruppene! Du får verdifull erfaring, det er sosialt og givende. Alle som er med gjør det frivillig ved siden av studier/jobb, og bruker noen timer hver måned. Organisering og oppgavefordeling gjøres i gruppen. Er du med i en gruppe trenger du ikke ta vakter i tillegg. Kontakt oss gjerne om du vil vite mer eller delta.

Innkjøpsgruppa
e-post: innkjop@kooperativet.no
Innkjøpsgruppa holder kontakt med bøndene, planlegger varesortimentet og setter sammen ukens pose. Gruppen sørger for kvalitet og variasjon i råvarene og et godt samarbeid med våre leverandører. Alle medlemmene i gruppa er kontaktpersonen for en eller flere bønder, og har overordnet ansvar for bestilling av varer ca. en gang hver tredje måned. Gruppen har også en koordinator som sørger for god arbeidsflyt. Denne rollen byttes på innad i gruppen med jevne mellomrom.

Utleveringsgruppa (logistikkgruppa)
e-post: logistikk@kooperativet.no
Gruppen sørger for det praktiske rundt utlevering av varer til medlemmene. Rutiner, levering, pakking, henting og lagerhold følges opp. På utleveringsdag har vi utleveringsansvarlige tilstede for å koordinere.  Gruppa er et viktig møtepunkt for medlemmene på utleveringsdagen, og følger opp spørsmål og deler informasjon. Hvert medlem i gruppen har en ansvarsvakt annenhver måned etter fullført opplæring.

Kommunikasjonsgruppa
e-post: kontakt@kooperativet.no
Kommunikasjonsgruppa arbeider med intern og ekstern kommunikasjon. Det omfatter informasjon til våre medlemmer, samt profilering for å nå nye medlemmer. Innhold på nettsider, sosiale medier og nyhetsbrev er blant noen av oppgavene. Liker du å være kreativ, skrive, ta bilder, filme, gjøre undersøkelser og analyse, utvikle web, sosiale medier? Vi hører gjerne fra deg.