Årsmøte

Kooperativets ekstraordinære årsmøte 2022 finner sted 17. august kl. 17 på Zoom.

Sakspapirer for årsmøtet finner du her: Sakspapirer ekstraordinært årsmøte 2022

Kooperativets årsmøte 2022 finner sted 17. mars kl. 18 i Schweigaards gate 34C, 0191 Oslo

Sakspapirer for årsmøtet finner du her: Sakspapirer årsmøte 2022

Referatet fra årsmøtet finner du her: Referat Årsmøte 2022

Årsmelding for 2021 finner du her: Årsmelding 2021

Her finner du informasjon fra tidligere år:

Årsmelding 2020
Sakspapirer årsmøte 2021
Referat årsmøte 2021
Årsmelding 2019
Sakspapirer årsmøte 2020
Sakspapirer ekstraordinært Årsmøte 2020
Referat årsmøte 2020
Referat ekstraordinært årsmøte 2020
Årsmelding 2018
Sakspapirer Årsmøte 2019
Referat årsmøte 2019
Sakspapirer Årsmøte 2018
Årsmelding 2017
Arbeidsplan Kooperativet 2017
Sakspapirer Årsmøte 2017
Referat Årsmøte 2017
Årsmelding 2016
Referat ekstraordinært årsmøte 2016
Referat Årsmøte 2016
Årsmelding 2015
Referat Årsmøte 2015
Årsmelding 2014
Årsmelding 2013