Organisasjonen

Oslo Kooperativ er et samvirke som er eid og drevet av medlemmene. Vi startet opp i 2013. Vi jobber for at flere folk i Oslo skal ha mulighet for kortreist, økologisk mat og at bøndene skal få bedre betalt for det viktige arbeidet de gjør. Vi driftes i all hovedsak av frivillig engasjement. 

Organisasjonsnummer: 911798956

Slik er organisasjonen bygget opp

Styret

Styret er Oslo Kooperativ sitt samlende organ som skal sikre driften. Styret består av medlemmer som velges på årsmøtet. Alle er frivillig engasjert. Informasjonsarbeid, koordinering og beslutningstaking er primære arbeidsområder. I tillegg til formaliteter, årsmøter og medlemsmøter.

Fra 2023 består styret av Frøydis F. Skattum, Marie Storli, Clara Timpe, Amalie Erfjord, Ricardo Simian og Ylva Maria Longva.

Arbeidsgruppene

For at driften skal fungere har vi flere arbeidsgrupper som består av medlemmer. Vi har gruppe for innkjøp, utlevering/logistikk og kommunikasjon. Her kan du lese mer om arbeidsgruppene.

 Koordinator

Vi har en koordinator som jobber på oppdrag i en lønnet 20% stilling. Koordinator er sentral i administrasjon, koordinering og utvikling i samarbeid med styret.

Hvem tar hvilke avgjørelser i Oslo Kooperativ?

Oversikt viser hvor du kan henvende deg hvis du har forslag til hvordan Kooperativet kan bli enda bedre.

Gruppe/Møte Type beslutning Møtefrekvens
Styremøte Overordnet drift, økonomi, planlegging av årsmøte og formaliteter. Månedlig
Arbeidsgruppe Planlegger og tar avgjørelser som angår den daglige driften knyttet til arbeidsgruppas ansvarsområde. Variert. Avtales gruppene i mellom
Debattmøte Innkalles etter behov for å ta verdimessige og prinsipielle beslutninger. For alle medlemmer av Oslo Kooperativ. Etter behov
Årsmøte / Medlemsmøte Alle større avgjørelser vedrørende driften og utviklingen av Kooperativet, valg av tillitsposter, vedtektsendringer og andre innkomne saker. Ved ekstraordinære beslutninger som må tas raskt innkalles til ekstraordinært årsmøte. Alle medlemmer inviteres og kan stemme.

Én gang årlig innen slutten av april

(Flere dersom ekstraordinære behov)