Fullteikna inntil vidare

Fullteikna inntil vidare

I skrivande stund tel Oslo Kooperativ 1000 medlemmar. Dei som meldar seg inn fra no av vil bli sett på venteliste. Vi vil nok auka medlemstalet etterkvart, men vi er avhengige av å både finne gode logistikkløysingar for utlevering, samt bønder som vil levere varer til...