Husk Oslo Kooperativs årsmøte 8. april!

Husk Oslo Kooperativs årsmøte 8. april!

  Det er nå et år siden Kooperativet SA ble stiftet, og godt over et halvt år siden vi startet ordinær drift. Kooperativet er et samvirke som er medlemsdrevet og eid, det vil si at din stemme er viktig! Årsmøtet er Kooperativets øverste organ og vårt viktigste...