Personopplysninger

Kooperativet SA samler inn personopplysninger som er nødvendige knyttet til medlemskapet og bestillinger via www.kooperativet.no. Personopplysninger omfatter navn, e-postadresse, telefonnummer og bestillinger/ordreinformasjon. Når du som medlem melder deg inn, samtykker du til at Kooperativet SA samler inn disse opplysningene. Vi behandler og lagrer opplysninger for å kunne ivareta forpliktelser overfor medlemmene, herunder behandle bestillinger og sikre informasjon og oppfølging knyttet til medlemskap og bestillinger. Opplysninger vi mottar i forbindelse med ditt medlemskap lagres i vårt medlemsregister så lenge du er medlem. Kooperativet fører medlemsregister med navn, e-post og telefonnummer. 

Vi bruker tredjepartsløsningene MailChimp for utsendelse av nyhetsbrev, og Stripe til betalingsløsning. 

Via vår nettside og nyhetsbrev er det mulig å melde seg på arrangementer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger. Disse personopplysningene blir brukt for å administrere arrangementet.

Henvendelser som gjelder dine personopplysninger kan sendes til: kontakt@kooperativet.no

Vilkår for medlemskap 

Medlemskap i Kooperativet er åpent for alle. Siden vi er drevet for og av medlemmer, innebærer medlemskap en forpliktelse til deltagelse i Kooperativets drift. Det vil si å bidra på utleveringsvakt to eller flere ganger i året, eller i en arbeidsgruppe noen timer månedlig. Ved innmelding betales et andelsinnskudd/medlemskontingent med varighet på tolv eller seks måneder fra innbetalingsdato. Ved utløpt periode velger du selv om du vil fornye. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

Les mer i Kooperativets vedtekter