Kontakt og hentesteder

Kooperativet har to avdelinger

  • Avd. Mathallen, Vulkan 5, 0178 Oslo. Vi har utlevering annenhver torsdag (partallsuker) mellom klokka 1600-1900.
  • Avd. Sentrum, Skippergata 22, 0154 Oslo. Vi har utlevering annenhver torsdag (partallsuker) mellom klokka 1600-1900.

Ta kontakt med oss i Oslo Kooperativ om du har spørsmål eller innspill. Koordinator Peter Møller jobber i en 15% administrativ stilling og kan nås på kontakt@kooperativet.no

 

Andre Kooperativer:
Ås Kooperativ
Halden Kooperativ
Trondheim Kooperativ
Vestfold Kooperativ

 

Ønsker du å komme i direkte kontakt med en av arbeidsgruppene?

Kommunikasjonsgruppa: kommunikasjon@kooperativet.no

Arrangementsgruppa: arrangement@kooperativet.no

Logistikkgruppa: logistikk@kooperativet.no

Innkjøpsgruppa: innkjop@kooperativet.no

Kjøtt- og meierigruppa: kjottogmeieri@kooperativet.no